HospitalAX is een geïntegreerd softwaresysteem dat alle informatie in verband met logistiek en aankoop, financieel en facilitair beheer centraliseert. Hierdoor kunt u als logistieke afdeling uw rol als centrale coördinator en beheerder van de logistieke goederenstromen en diensten volledig op u nemen. Door de invoer van geautomatiseerde transversale werkstromen wordt een doorgedreven automatisering mogelijk met een doelmatige en verantwoorde besteding van de beschikbare budgetten.

Image
Logistics-management-NL

Centrale en decentrale voorraden

Met HospitalAX kunt u gewenste en kritische voorraadniveaus doorheen het ganse ziekenhuis opzetten en opvolgen, zowel in centrale als decentrale magazijnen. Deze voorraadniveaus kunnen dankzij automatisch berekende ABC-analyses worden geoptimaliseerd wat de kaspositie zeker ten goede komt.

Optimaal voorraadbeheer en behoefteberekening

De behoefteplanningsberekening (Material Requirement Planning of kortweg MRP) zorgt voor het automatisch genereren van interne orders en aankooporders en houdt rekening met de minimale en maximale voorraadniveaus en standaard bestelhoeveelheden.

Interne bestelbonnen tussen magazijnen en diensten

Binnen het centrale magazijn zijn verschillende pickingcycli voor de decentrale diensten mogelijk. Met de opvolging van de goederenaflevering en het beschikbaar stellen van relevante afleveringsbonnen met backorderoverzichten kunnen diensten het overzicht over hun interne logistiek behouden en eenzelfde logistieke flow voor zowel voorraad- als niet-voorraadartikelen onderhouden. Deze interne bestellingen zijn aan de boekhouding en aan de toegestane budgetten gekoppeld.

Voorraadtelling en inventaris

De voorraadtelling en inventaris worden volledig via de barcodeapplicatie ondersteund. Ze laten zowel cycle counting als standaard en adhoc-voorraadtelling toe.

Mobiele applicatie

De mobiele barcodeapplicatie met bijbehorende labelafdruk die zowel online als offline in het ziekenhuis kan gebruikt worden, wordt standaard meegeleverd om de werking van de (diensten-) magazijnen steeds te kunnen waarborgen en efficiënter te maken.

Consignatiebeheer

Het consignatiebeheer is zo opgezet dat de fysieke ontvangst, het werkelijke verbruik en de finale financiële verwerking op het correcte ogenblik kunnen worden uitgevoerd en aanleiding kunnen geven tot een nieuw consignatie-aankooporder.

Serie- en lotnummerbeheer

Het serie- en lotnummerbeheer van HospitalAX, inclusief vervaldagfunctionaliteit, voorziet in een volledige en gedetailleerde ‘tracking en tracing’ in het ziekenhuis. Indien gewenst, kan een lotnummer- en FEFO-verificatie bij manuele verbruiken op de dienst worden uitgevoerd en kunnen lotnummers actief voor bepaalde toestellen worden gereserveerd.

Beheer van retourzendingen

Retourzendingen kunnen op een eenvoudige manier aan de originele bestellingen worden gekoppeld en dit zowel voor interne als voor externe retouren of recalls. Hierdoor wordt het administratieve opzoekwerk geminimaliseerd.

Kwaliteitsbeheer

Het kwaliteitsbeheer laat de opzet van inkomende inspecties bij leveringen toe. Het biedt tevens de mogelijkheid om periodieke samples op ontvangsten of op in voorraad aanwezige goederen uit te voeren. Dit proces wordt verder ondersteund door de opmaak van analysecertificaten en de registratie en opvolging van non-conformiteiten.

Verbruiksregistratie

De verbruiksregistratie laat een correcte financiële opvolging van de kostenaanrekening van verbruikte goederen aan diensten en patiënten toe. De registratie kan op verschillende manieren: goederen manueel aan de dienst of patiënt koppelen via de pc- of barcodeapplicatie, via het leeg/vol-proces op de dienst of automatisch bij ontvangst op de diensten.