De module voor facilitair beheer van HospitalAX omvat meerdere logische entiteiten zoals de technische dienst, de projectbouwdienst en de zuiver facilitaire diensten zoals catering, reservering en ruimtebeheer. Gezien de impact van de aan deze module gelinkte activiteiten doorheen de ganse ziekenhuisorganisatie, is het duidelijk dat hier een doorgedreven integratie is met zowel het aankoop- en voorraadbeheer als met het financiële beheer. Deze module wordt ondersteund via een werkstationapplicatie, via een webapplicatie alsook via een mobiele applicatie met aangepaste programmavensters voor tijdsregistraties en activiteitenoverzicht.

Image
Facility-management-NL

Projectbeheer

Projectbeheer komt onder meer voor bij diverse investeringen en wordt meestal opgezet voor het opvolgen van renovatie of nieuwbouw van ziekenhuisblokken of -afdelingen. Door een standaard bidirectionele koppeling met MS Project kunnen uw projectmanagers in hun gebruikelijke tools blijven werken. De integratie met de financiële module verloopt naadloos.

Beheer van vaste en losstaande apparatuur

Met HospitalAX beschikt u over een efficiënte beheersfunctie voor vaste en losstaande apparatuur. Dit omvat het beheer van zowel medische en biotechnische als niet-medische toestellen en installaties, met een doorgedreven opvolging van de onderhouds-, aankoop- en kostenhistoriek. Er is ook een koppeling aan allerlei documenten zoals bijvoorbeeld technische specificaties, certificaten, procedures, enz…

Contractbeheer en leveranciersonderhoudscontracten

Het beheer van contracten en onderhoud wordt vereenvoudigd door opvolgingsmogelijkheden en automatische triggers op leveranciers, gekoppeld aan afgesproken SLA’s en garantietermijnen.

Intern preventief en curatief onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden worden in HospitalAX gestuurd door manueel of automatisch aangemaakte werkorders. Ze volgen een vastgelegde procesflow zodat de status van het onderhoud steeds gekend is. De administratieve taken van de technieker worden beperkt dankzij een mobiele applicatie die de werkorder afhandeling sterk vereenvoudigt. 

Incident management

Incident management heeft als doel gemelde issues en defecten te stroomlijnen doorheen het ziekenhuis, deze op te volgen en op te lossen. Dit kan automatisch of manueel. Vanuit de melding en het werkorder kan de historiek van het gekoppelde toestel of de gekoppelde ruimte worden opgehaald, samen met de bijbehorende contracten.

Ruimte- en locatiebeheer

Met de module voor ruimte- en locatiebeheer kunt u een hiërarchische ruimtestructuur opzetten en de plaatsbepaling van toestellen instellen met hieraan gekoppeld het bijbehorende inventarisbeheer. Een integratie met bestaande identificatiesystemen voor plaatsbepaling behoort tot de mogelijkheden.

Reserverings- en uitleen beheer

Het uitleenbeheer omvat het beheer van toestellen en producten op een vaste locatie in het ziekenhuis of in een pool voor wisselend gebruik. 

Cateringdiensten

HospitalAX laat gedetailleerde cateringregistratie en -aanvraag toe, gekoppeld aan een goedkeuringsworkflow. Het is mogelijk om cateringaanvragen aan reservaties te koppelen. Automatisch gegenereerde bestelbonnen of factuurvoorstellen behoren tevens tot de mogelijheden.